Jak postępować w nagłych wypadkach by być bezpiecznym - WTZ szkoli się

W dniu 1.10.2019 r. podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej byli uczestnikami szkolenia "Jak postępować w nagłych wypadkach by być bezpiecznym". Tematyka obejmowała zagadnienia związane z powiadamianiem służb ratunkowych, postępowaniem z poszkodowanym w sytuacjach złamań, oparzeń i ran ciętych, RKO, praktycznym użyciem sprzętu gaśniczego oraz samoobrony.

Piękna POLSKA ZŁOTA JESIEŃ sprzyjała szkoleniu, więc wszystkie ćwiczenia przeprowadzono przed budynkiem. Uczestnikom zostały przypomniane podstawowe numery telefonów alarmowych. Potem przystąpiono do praktycznych zajęć z resuscytacji krążeniowo-oddechowej, gaszenia symulatora pożaru. Kursanci mogli zaznajomić się z hydraulicznym mini-narzędziem służb ratowniczych do przecinania prętów (to łatwe w użyciu narzędzie, które w większości jest przeznaczone do pracy jednoosobowej, przy jednoczesnym braku zapotrzebowania na źródła energii elektrycznej). Uczestnicy żywo reagowali na przekazywane informacje, można było zaobserwować na ich twarzach uśmiech i zadowolenie. Wszyscy z entuzjazmem brali czynny udział w ćwiczeniach praktycznych z RKO, zaopatrywania ran (bandażowaniu), gaszenia pożaru oraz przecinania prętów ogrodzenia. Na koniec zajęcia sportowe z elementami samoobrony, bo jak wiadomo: w zdrowym ciele - zdrowy duch.

Uczestnicy otrzymali materiały CIOP-PIB promujące bezpieczną pracę oraz przygotowane przez Biuro D-U BHP dotyczące zasad pierwszej pomocy.