Niepełnosprawny w ruchu drogowym - bądź wyrozumiały!

8.10.2019 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy wraz z Komendą Powiatowa Policji, Państwową Strażą Pożarną oraz Biurem D-U BHP z Dąbrowy Tarnowskiej zorganizował V edycję "Niepełnosprawny w ruchu drogowym - bądź wyrozumiały!" poświęconą przełamywaniu barier wśród osób niepełnosprawnych w ruchu drogowym.

Celem prowadzonej akcji jest łamanie stereotypów dotyczących uczestnictwa osób niepełnosprawnych w ruchu drogowym, kształtowanie postawy otwartości i szacunku wobec osób niepełnosprawnych poruszających się po drodze, a także uwrażliwianie kierowców na obecność osób niepełnosprawnych w ruchu drogowym i zwrócenie ich uwagi na oznakowane samochody przewożące osoby niepełnosprawne.

Akcji towarzyszył pokaz ratownictwa drogowego, który przeprowadziła PSP Dąbrowa Tarnowska. Po pokazie była możliwość zapoznania się ze sprzętem PSP i poćwiczyć mini-narzędziem hydraulicznym służb ratowniczych do przecinania prętów oraz rozpierania zwartych elementów, ugasić symulator pożaru gaśnicami wodnymi, przejść tor w alko- i narkogoglach czy też wykonać RKO pod nadzorem ratownika KPP.

Uczestnicy otrzymali materiały CIOP-PIB promujące bezpieczną pracę oraz przygotowane przez Biuro D-U BHP dotyczące zasad pierwszej pomocy.