VIII konferencji „Czynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa”

W dniach 14-16.10.2019 r. odbyła  się VIII edycja Konferencji „Czynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa” zorganizowana przez PROMOTORA BHP pod patronatem honorowym Wyższego Urzędu Górniczego oraz patronatem merytorycznym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Katowicach Przemysł – Górnictwo oraz Grupy Celsa Huta Ostrowiec, która zgromadziła blisko 100 uczestników.

Głównym celem Konferencji było budowanie wyższego poziomu bezpieczeństwa w polskich zakładach pracy. W tym celu specjaliści z różnych stron Polski zgromadzili się w Zabrzu, by wymienić doświadczenia i opowiedzieć o dobrych praktykach wdrażanych w ich firmach. Więcej na: PROMOTOR BHP .

PROMOTOR zaprosił Andrzeja Dziedzica do czynnego udziału w Konferencji i wygłoszenia prelekcji pt. "Szkolenie z pierwszej pomocy?" i był to ostatni wykład drugiego dnia. Przed prelekcją jeden z uczestników upadł pomiędzy krzesłami. Dezorientacja … Poziom stresu sięgnął zenitu! To była tylko symulacja jaką zafundował prelegent udając poszkodowanego aby pokazać jak się zachowujemy gdy coś takiego spotka nas niespodziewanie. Pogratulował biorącym udział w akcji ratunkowej, przeprosił za zamieszanie, podniesienie ciśnieniaUśmiech a następnie przystąpił do wygłoszenia referatu.