Nie bój się ratować życia innym!

13 października 2009 r (jeżeli warunki atmosferyczne na to pozwolą) na drogach gminy Czchów będzie kontynuowana akcja pt. „Nie bój się ratować życia innym!”. Tym razem organizatorami przedsięwzięcia są: Biuro Doradczo-Usługowe BHP Andrzej Dziedzic w Dąbrowie Tarnowskiej, Komenda Powiatowa Policji – Wydział Ruchu Drogowego w Brzesku, Burmistrz Czchowa oraz Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie. Zatrzymywani do kontroli drogowej, kierujący pojazdami po wyrażeniu zgody poddawani zostaną krótkiemu testowi z zakresu znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy a następnie będą mogli skorzystać z instruktażu udzielanego przez instruktorów pierwszej pomocy. Do dyspozycji ćwiczących będą udostępnione fantomy do nauki BLS/AED. Przeprowadzana akcja jest wstępem do konkursu z zakresu pierwszej pomocy, który będzie organizowany w placówkach oświatowych podległych Burmistrzowi w Czchowie w roku szkolnym 2009/2010.