JAK BEZPIECZNIE ŻYĆ??

Pod takim tytułem w świetlicy Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Łapczycy, Biuro Doradczo-Usługowe BHP zorganizowało dla młodzieży gimnazjalnej Zespołu Szkół Gminnych w Łapczycy spotkanie promujące od najmłodszych lat bezpieczne postawy w nauce, sporcie, pracy oraz pracy rolniczej w ramach Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB.

Na spotkanie z uczniami została zaproszona Okręgowa Inspekcja Pracy w Krakowie oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tarnowie. Do młodzieży skierowali swoje wystąpienia st. inspektor pracy PIP O/Tarnów Stanisław Małek, główny specjalista ds. bhp w rolnictwie KRUS O/Tarnów Rafał Rybak oraz Andrzej Dziedzic jako przedstawiciel Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB.

Spotkanie rozpoczął Z-ca Wójta Gminy Bochnia Stanisław Bukowiec, który przywitał gości oraz licznie zebraną młodzież i do niej przede wszystkim skierował krótkie wystąpienie dotyczące bezpieczeństwa wśród różnego rodzaju zachowań towarzyszących w codziennym życiu.

Kolejne wystąpienia dotyczyły: udzielania pomocy poszkodowanym, bezpieczeństwu w szkole, pracy oraz w pracy rolniczej. Każda z wygłoszonych prezentacji była poparta prezentacją multimedialną z licznymi przykładami dobrych praktyk. W trakcie prelekcji jak i po jej zakończeniu można było poćwiczyć na fantomach do RKO.

W ciągu 4 godzin ponad 100 gimnazjalistom zostały przekazane praktyczne zasady bhp oraz dobre praktyki związane z bezpieczeństwem przy wykonywaniu prostych czynności codziennych głównie w obszarach wiejskich ale również podczas zajęć szkolnych oraz sportu.

Na ręce pani dyrektor ZSG w Łapczycy Krystyny Paruch zostały przekazane ufundowane przez Biuro D-U BHP kamizelki odblaskowe oraz materiały edukacyjne dotyczące bhp w sporcie, filmy NAPO oraz inne ulotki promujące bhp dostarczone przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Państwowa Inspekcja Pracy wraz z KRUS przekazała dla gimnazjalistów filmy o tematyce BHP w rolnictwie, NAPO, odblaski na rękę oraz broszury o tematyce bhp w rolnictwie i nie tylko.