XVI Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny - eliminacje powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej

W dniu 18.04.2012 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej odbyły się eliminacje powiatowe do XVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.

Turniej ten jest organizowany przez Polski Związek Motorowy oraz Komendę Główną Policji, Ministerstwo Infrastruktury, MSW, Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, MEN oraz Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego.
Celem Turnieju jest popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów ruchu drogowego i wiedzy motoryzacyjnej, propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania na drodze, upowszechnianie wiedzy z zakresu udzielenia pierwszej pomocy.

 

Konkurencje: jazda sprawnościowa motorowerem, jazda sprawnościowa samochodem z „talerzem Stewarda” oraz test ze znajomości przepisów ruchu drogowego odbywał się pod czujnym okiem funkcjonariuszy z WRD KPP Dąbrowa Tarnowska. Nad przebiegiem konkurencji udzielania pierwszej pomocy czuwał Andrzej Dziedzic.

 

Zwycięską drużyną okazali się uczniowie z ZSP w Szczucine, którzy będą reprezentować powiat dąbrowski na zawodach wojewódzkich. II miejsce zajęli uczniowie z ZSP w Brniu a kolejne miejsca dwie drużyny z ZSP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.