Pierwsza pomoc w "DROG-BUD" sp. z o.o. w Częstochowie

W dniu 2.06.2012 r. w ramach współpracy pomiędzy ekspertami ds. bhp certyfikowanymi przez CIOP-PIB, Biuro Doradczo-Usługowe BHP Andrzej Dziedzic z Dąbrowy Tarnowskiej na zaproszenie Biura Dokumentacji Kadrowo-Płacowej i Usług BHP Zbigniewa Myśliwiec z Częstochowy przeprowadziło wspólnie zamknięte seminarium dla pracowników średniego nadzoru firmy „DROG-BUD” sp. z o.o. w Częstochowie.

Zajęcia miały na celu nauczyć wyznaczonych pracowników udzielania pierwszej pomocy na terenie budów w szczególności robót drogo-mostowych w razie zaistnienia wypadku. W trakcie ćwiczeń pracownicy zostali zapoznani ze sposobem:

- postępowania na miejscu wypadku,

- resuscytacją krążeniowo-oddechową według ERC,

- postępowania w urazach,

- transportowania poszkodowanego w uzasadnionych przypadkach,

- szybkiego badania urazowego.

Zajęcia cieszyły się zainteresowaniem wśród wyznaczonych pracowników, którzy z dużym zaangażowaniem brali udział w ćwiczeniach a coraz wyższy stopień trudności miał na celu przygotowanie ich do zaskakujących sytuacji.

W imieniu własnym i Zbyszka dziękujemy Zarządowi „DROG-BUD” sp. z o.o. w Częstochowie za umożliwienie promowania "Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB”.w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy.