Praktyczne ćwiczenia ratowniczo-ewakuacyjne

W dniu 27.11.2012 r. w jednej z Wojnickich firm przeprowadzono praktyczne ćwiczenia z zakresu ratownictwa oraz organizacji ewakuacji z całego obiektu zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Ćwiczenia ratowniczo-ewakuacyjne były poprzedzone zajęciami teoretyczno praktycznymi z zakresu udzielania pierwszej pomocy.