Salon Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle - Innowacje-Technologie-Maszyny ITM Polska

W dniach 4-7 czerwca 2013 r. w Poznaniu odbędą się największe w Polsce targi nowoczesnych technologii dla przemysłu "Innowacje-Technologie-Maszyny ITM Polska". Ekspozycji wystawców towarzyszyć będą ciekawe konferencje, na których można pogłębić wiedzę, poznać opinie ekspertów, uzyskać wiele cennych praktycznych wskazówek dotyczących bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń.

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy zaprasza na konferencję pt. "Czy maszyna może nie stwarzać zagrożeń?" program konferencji, a ponadto na swoje stoisko nr 61 znajdujące się w pawilonie 3 oraz do stoiska nr 85 gdzie certyfikowani eksperci ds. bhp przez CIOP-PIB będą udzielać bezpłatnych konsultacji.


Z kolei Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała międzynarodową konferencję nt "50+ Ochrona zdrowia pracowników w aspekcie wydłużania się ich aktywności zawodowej" oraz dopełniające ją seminaria: "Zarządzanie ryzykiem zawodowym" i "Czynniki psychospołeczne". Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP przy współudziale Urzędu Dozoru Technicznego, w ramach informacyjnej kampanii społecznej pn. "Przez innowacje do bezpieczeństwa", organizuje seminarium "Innowacyjność w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy". Wiele osób zainteresują zapewne odbywające się między kompleksami seminariów krótkie wystąpienia nt: „Audyty behawioralne – moda czy konieczność?”, „Ryzyko zawodowe – Jak wykonać dobrą ocenę ryzyka”, „Plan redukcji ryzyka – co to takiego?”, „Badanie wypadków a protokół powypadkowy to nie to samo…”, „Pierwsza pomoc".

BHP - MTP

Prelegenci konferencji CIOP-PIB

Program konferencji Salonu Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle

Negatywne skutki użytkowania maszyn w opiniach biegłego sądowego - Targi ITM Poznań 2013 Andrzej Dziedzic