EDURA 2013

IX Międzynarodowa Wystawa Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa EDURA 2013.

EDURA to specjalistyczna wystawa w Polsce – podczas której prezentowane są urządzenia, sprzęt i technologie dla służb ratowniczych oraz ochrony przeciwpożarowej obiektów.

Podczas wystawy odbędą się pokazy dynamiczne sprawności i usprzętowienia Zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy (np. działanie w sytuacji wypadku drogowego z udziałem samochodu ciężarowego, przewożącego opakowania z niezidentyfikowaną substancją. Grupy ratunkowe wykażą się umiejętnościami, takimi jak uwolnienie poszkodowanego z uszkodzonego samochodu, wydostanie osoby z wieży ciśnień).

Patronat Honorowy nad Wystawą sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych, a organizowana jest we współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej i Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.