Chcesz się nauczyć pierwszej pomocy – przyjdź i ćwicz

W dniu 8 września 2013 r. na parkingu Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Wydział Ruchu Drogowego KPP i Biuro Doradczo-Usługowe BHP zorganizowali akcję „Chcesz się nauczyć pierwszej pomocy – przyjdź i ćwicz w ramach NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!” tym razem dla mieszkańców naszego miasta, którzy mogli zdobyć podczas krótkich instruktaży minimalną wiedzę, w jaki sposób wykonać podstawowe czynności ratownicze. Akcja została przesunięta z 1.09.2013 r. gdyż warunki atmosferyczne pokrzyżowały plany w tym dniu.

 

Niedziela przywitała nas piękną słoneczną pogodą. O godzinie 11-tej brama parkingu KPP została otwarta i plac był do dyspozycji tych, którzy chcieli skorzystać z nauki udzielania pierwszej pomocy. Instruktażu udzielali ratownicy kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dorosły, dziecko, niemowlę, poszkodowany z licznymi ranami oraz ewakuacja z auta – na takich manekinach można było uczyć się i ćwiczyć.

Przez pierwszą godzinę trwania akcji było niewielkie zainteresowanie i organizatorzy zadecydowali, że akcję przeniosą (jak dotychczas) na drogę tj. funkcjonariusze WRD zatrzymywali przejeżdżającego kierowcę za popełnione wykroczenie drogowe i zaproponowanie mu skorzystania z alternatywy: mandat lub udział w krótkim instruktażu z udzielania pierwszej pomocy. Zainteresowani po podpisaniu oświadczenia, że zgadzają się na wykorzystanie ich wizerunku na potrzeby promowania akcji profilaktycznej, wypełnieniu ankiety na temat znajomości zasad pierwszej pomocy przystąpili do szkolenia. Krok po kroku instruktorzy prowadzili „kursantów” od procedur najprostszych po bardziej skomplikowane, jak: użycie AED czy ewakuacja poszkodowanego z samochodu.

W akcji wzięła udział rodzina, która pomimo iż jechała na smutną uroczystość, poświeciła czas i z zainteresowaniem słuchała, a później ćwiczyła. „Takich akcji nie należy omijać. Nigdy nie wiadomo co człowiekowi może się w życiu przytrafić” – powiedział jeden z nich. Mieliśmy również na naszym „szybkim kursie” uczestników Festiwalu Biegowego Forum Ekonomicznego Krynica 2013. Jego uczestnicy podzielili się swoją refleksją z uczestnictwa w tej imprezie (biegu 7 dolin, nocnego oraz życiowej dziesiątki) z ratownikiem, który również jest biegaczem (maratończykiem). Duże zainteresowanie wzbudziła akcja wśród najmłodszych. Wspólnie z rodzicami z zainteresowaniem słuchali wykładu i chętnie trenowali na manekinach, a w nagrodę otrzymali pluszami Pancernika Gustawa w ramach Klub Pancernika klika w fotelikach” od funkcjonariuszy WRD.

Dużą popularnością cieszyły się gogle symulujące efekt bycia w stanie nietrzeźwości (0,8 do 1,5 ‰). Działają one na zasadzie podstawowych zasad optyki – seria naciętych kątowych pryzmatów zakrzywia padające promienie świetlne zanim trafią one do oka. Okulary oszukują mózg, który reaguje inaczej na dochodzące bodźce, powodując efekty podobne do tych jakie wywołuje alkohol i inne substancje odurzające. Powodują realistyczne wrażenie zawrotów głowy, zmniejszają koordynację wzrokowo-ruchowa i ograniczają  zdolności motoryczne. Spacer po linii prostej w tych okularach wcale nie należał do najprostszych pomimo, że godzina  było wczesna i nikt nie był pod „wpływem”.

Przypomnijmy, że definicje stanu nietrzeźwości zawiera art. 115 § 16 Kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem zachodzi on, gdy:

  1. zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość
  2. zawartość alkoholu w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

W prawie karnym poza stanem nietrzeźwości wyróżnia się stan „wskazujący na spożycie alkoholu”, w którym:

  1. zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila
  2. obecność alkoholu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza.

Prowadzenie pojazdu w tym stanie stanowi wykroczenie z art. 85 albo 87§1 Kodeksu wykroczeń.

Podstawę odpowiedzialności za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości stanowi art. 178a kk.

§1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§2. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż określony w §1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Podczas całej akcji parking Komendy odwiedziło 68 osób. Niestety Dąbrowianie nie wykazali zbyt dużego zainteresowania akcją. Przybyło niewiele ponad 10 mieszkańców naszego miasta.

Ankieta/test dotycząca standardów pierwszej pomocy wypełniona została przez 33 osoby i na jej podstawie możemy stwierdzić (porównując poprzednie takie akcje), że coraz lepiej są one znane wśród uczestników ruchu drogowego.Oto niektóre odpowiedzi z ankiet wypełnionych przez kierujących:

-         18 osób w przeszłości uczestniczyło w szkoleniu z pierwszej pomocy (z czego dwunastu w ostatnich pięciu latach),

-         24 osób potrafi udzielić pierwszej pomocy, a 28 udzieliłoby jej w razie konieczności,

-         27 osoby nie potrafi zastosować w praktyce AED,

-         19 osób woli sprawdzić tętno niż ostrożnie potrząsnąć za ramiona poszkodowanego w celu sprawdzenia jego przytomności,

-         33 osoby wiedziały, że udzielanie pierwszej pomocy jest obowiązkiem wynikającym z przepisów,

-         33 osoby w przypadku zagrożenia samozapłonu rozbitego pojazdu ewakuują poszkodowanego.

Organizatorzy dziękują wszystkim mieszkańcom Dąbrowy Tarnowskiej, którzy z własnej woli odwiedzili parking Komendy i czynnie brali udział w ćwiczeniach. Mamy nadzieję, że udział w instruktażach z pierwszej pomocy w razie potrzeby przyniesie pożądany efekt.

Jak zwykle na zakończenie wszyscy uczestnicy mali i dorośli otrzymali drobne pamiątki. Materiały edukacyjne dostarczyli: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Atest Ochrona Pracy oraz Biuro Doradczo-Usługowe BHP Andrzej Dziedzic (członek sieci ekspertów ds. bhp certyfikowanych przez CIOP-PIB) – organizator spotkania.