Oddział gotowy na wszystko

W dniu 10.12.2013 r. w ramach współpracy pomiędzy Biurem D-U BHP (sieć ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB) a ZUS O/Tarnów odbyło się bezpłatne „Szkolenie z zakresu organizacji systemu pierwszej pomocy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych O/Tarnów”. Podczas praktycznych zajęć grupa wyznaczonych pracowników zmierzyła się z różnymi sytuacjami mogącymi wydarzyć się w pracy. Uczyli się jak na nie reagować, jakie czynności ratowana życia i zdrowia mogą podjąć.

„ZUS-owcy” przećwiczyli pozycję boczną  oraz poznali szybkie badanie urazowe wg. International Trauma Life Support (ITLS), po którym mogli przystąpić do czynności ratunkowych, w tym: zaopatrywania ran, złamań, zwichnięć itp. Poznali również najnowsze wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) przy wykonywaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) z użyciem automatycznego defibrylatora (AED). Uczestnicy szkolenia trenowali na fantomach o różnej skali trudności oraz w tzw. ograniczeniu – stosując maski przeciwgazowe. Mogli sprawdzić też jakie skutki dla postrzegania świata i zdolności motorycznych wywołuje nadmiar alkoholu używając do tego celu gogli symulujących stan upojenia alkoholowego.

Znajomość tego rodzaju zagadnień jest przydatna nie tylko w pracy, ale i na co dzień. Taki kurs powinien być organizowany cyklicznie […] Prowadzący to profesjonalista podchodzący do swojej pracy z pasją i odpowiedzialnością” – recenzuje po szkoleniu jedna z uczestniczek.