„ENERGOTERM” doskonali nabyte umiejętności

Miesiąc temu Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM sp. z o.o. w Toruniu przeszkoliło swoich pracowników z pierwszej pomocy. Zarząd firmy zdecydował by wskazane przez prowadzącego osoby wzięły udział w warsztatach doskonalących z udzielania pierwszej pomocy. 22 lutego 2014 r., 26 osobowa grupa została przeszkolona przez ratowników kwalifikowanej pierwszej pomocy z Biura Doradczo-Usługowego BHP Andrzeja Dziedzica. Pracownicy zostali podzieleni na dwie grupy i każda z nich podczas 9 godzinnego szkolenia musiała zaliczyć szereg symulacji ratowniczych miedzy innymi: RKO, opatrywanie ran, złamań, ewakuację poszkodowanego z miejsca zagrożonego.

Na koniec zmagań uczestnicy zmierzyli się z tym co niejednokrotnie zdarza się na budowie czyli upadkiem z wysokości. Pozorant (specjalistyczny fantom) wypadł z okna z pierwszego piętra na trawnik przed firmą. Zadaniem wyznaczonych osób było szybkie wykrycie urazów zagrażających zdrowiu i życiu, podjęcie stosownych interwencji w miarę posiadanych umiejętności i środków oraz powiadomienie służb ratunkowych. Krzyk innych oraz krew ćwiczebna spowodowała zamieszanie wśród ratujących ale bardzo szybko udało im się opanować sytuację. Mnogość urazów u poszkodowanego, potrzeba rozcięcia ubrania, wykonanie opatrunków na krwawiące rany oraz zabezpieczenie złamań – to nowe doświadczenie, które przybliżyło uczestnikom realizm wypadku, że poszkodowany może tak się ułożyć przy upadku i tak wyglądać. Kolejnym zadaniem było opatrzenie poszkodowanego, który w wyniku wybuchu gazu został poparzony, doznał rany kłutej klatki piersiowej oraz stracił kończynę dolną. Huk petard wywołał zaskoczenie oraz dezorganizację ale i pracownicy poradzili sobie z nietypową sytuacją i zabezpieczyli odpowiednio poszkodowanego.

Po zajęciach jeden z uczestników stwierdził: „Teraz wiem dlaczego nas tak „męczyli” na ćwiczeniach i w nieskończoność powtarzaliśmy to co wydawało nam się, że takie proste. A wystarczy wtrącić coś nieprzewidywalnego i wszystko się sypie. Pierwsza pomoc bez emocji ale za to ze zdrowym rozsądkiem daje gwarancję, że pomożemy a nie zaszkodzimy.”

Warsztaty z pierwszej pomocy miały na celu przygotowanie wybranej grupy pracowników, zgodnie z wymogiem art. 2091. § 1 pkt 2 lit. a) - Kodeksu pracy do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku na terenie budowy.

Zadaliśmy pytanie Zarządowi Spółki po co dodatkowe, nadprogramowe szkolenie: „Inwestujemy w świadomość pracowników a tym samym wyostrzamy przewidywalność potencjalnych zagrożeń. Co w tym szkoleniu ważne? To przełamanie barier psychicznych i zwykłego ludzkiego strachu przed pojęciem czynności udzielenia pierwszej pomocy, która może być decydująca dla życia drugiego człowieka.”

Atest - doskonalili swoje umiejętności