SAWO 2014 - Międzynarodowe Targi BHP w Poznaniu

W dniach 9-11 kwietnia 2014 roku w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO. To największe targi branży BHP w Europie Środkowo – Wschodniej.

Odwiedzający tegoroczne targi SAWO mogli skorzystać ze specjalistycznych konsultacji członków Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB. W tym celu został uruchomiony punkt konsultacyjny bhp w pawilonie 3 na stoisku nr 6, na którym były udzielane bezpłatne porady na tematy zawiązane z problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto konsultacje były urozmaicone pokazami:

  • „Okresowe przeglądy maszyn”
  • „Standardy pierwszej pomocy wg amerykańskich wytycznych ITLS”
  • „Praktyki antystresowe”
  • „Wydatek energetyczny – pomiary, wnioski i działania”
  • „Wymagania formalne przy zakupie i wdrażaniu zmian w liniach technologicznych”
  • „Wypadki i przypadki”
  • „Szkolenia bhp. Stare przepisy-nowe wyzwania”

oraz innymi atrakcjami przez członków Sieci.

Sieć ekspertów została powołana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB w 2004 r. Podstawowym celem jej działalności jest obsługa małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, popularyzacja najnowszych rozwiązań i wiedzy oraz podnoszenie poziomu kultury bezpieczeństwa w Polsce.

CIOP-PIB