SHE DAY – DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA ZDROWIA i ŚRODOWISKA w GRUPIE ŻYWIEC

Misją Grupy Żywiec jest ciągła poprawa bezpieczeństwa pracy, aby w przyszłości osiągnąć poziom zero wypadków i incydentów. W ramach bezpieczeństwa skupiono się na prawidłowym rejestrowaniu danych dotyczących bezpieczeństwa, a w szczególności na identyfikatorach nieprawidłowości, zdarzeniach potencjalnie wypadkowych oraz niebezpiecznych zachowaniach. Zastosowano wizualne znakowania dotyczące bezpieczeństwa (np. ciągi komunikacyjne, dostęp do gaśnic i hydrantów, informacja o wymaganych środkach ochrony indywidualnej, miejsca parkingowe i postoju ciężarówek).

Biuro D-U BHP zostało zaproszone na Dni Bezpieczeństwa do oddziałów Grupy Żywiec w Leżajsku, Lublinie i Krakowie aby przeprowadzić pokazy ewakuacji poszkodowanego z auta oraz resuscytacji krążeniowo oddechowej z użyciem defibrylatora. W dniach od 3 do 5 listopada ponad 400 pracowników (głównie kierowców, magazynierów, przedstawicieli handlowych) uczestniczyło w praktycznych ćwiczeniach. Przed rozpoczęciem pokazów pracownicy wysłuchali przekazu prezesa Grupy Żywiec Guillaume Duverdier, który życzył pracownikom braku wypadków a uczestnikom bezpiecznej pracy oraz niezapomnianych chwil na pokazach. Organizatorzy przygotowali dla uczestników pokazy z ochrony ppoż. w tym ewakuację, praktyczne gaszenie pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego. Uczestnicy, na specjalnych symulatorach mogli przekonać się jakie jest uczucie gdy samochód dachuje oraz uderza w przeszkodę. Brali również udział w grach sprawnościowych przy użyciu alkogogli. Ćwiczyli bezpieczne układanie towaru w aucie oraz wskazywali nieprawidłowości zagrażające zdrowiu i życiu w magazynie na specjalnie przygotowanych stanowiskach.