"Edukacja dla bezpieczeństwa – NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM! administracji” poziom szkół podstawowych w Czchowie 2015 - rozstrzygnięty

W dniu 2.06.2015 r. rozpoczął się kolejny finał konkursu „Edukacja dla bezpieczeństwa NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM! w administracji”, organizowany przez Urząd Miasta i MOKSiR Czchów oraz Biuro Doradczo-Usługowe BHP Andrzej Dziedzic z Dąbrowy Tarnowskiej w ramach działalności sieci ekspertów ds. BHP certyfikowanych w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie.

O godzinie 900 młodzież szkoloną przywitał Andrzej Dziedzic a następnie rozpoczął konkurs i przypomniał jego reguły. Uczniowie ze szkół Gminy Czchów przystąpili do pierwszego etapu egzaminu tj. testu pisemnego dla uczniów zarówno gimnazjum jak i szkół podstawowych. Dla uczniów szkół podstawowych ten dzień był również drugim etapem konkursu, czyli egzaminu praktycznego z zakresu podstawowych zagadnień pierwszej pomocy.

W tej części młodzież musiała wykazać się praktycznymi umiejętnościami z resuscytacji krążeniowo-oddechowej, przełożeniem poszkodowanego leżącego na brzuchu w pozycję „na plecy” a następnie w wyniku wystąpienia wymiotów u poszkodowanego ułożenie go w pozycji bezpiecznej.  Gdy ostatni zawodnik z grupy ukończył zadanie, oceniający omówił błędy oraz zademonstrował jak należało wykonać zadania.

Podsumowując można stwierdzić, że uczniowie są dobrze przygotowani zarówno teoretycznie jak i praktycznie. Widać było prace jaką włożyli nauczyciele i uczniowie w przygotowanie do konkursu. Czasami trema i nerwy znać dały o sobie.

16 czerwca starsi zawodnicy (drużyny trzyosobowe) ze szkół gimnazjalnych podejmą walkę o zwycięstwo w konkursie praktycznym.

Młodzi ratownicy oceniani byli indywidualnie. Punkty zdobyte z testu i z części praktycznej zadecydowały o wyłonieniu zwycięzcy. Każdy uczestnik mógł zdobyć max 90 pkt.

I miejsce  Natalia Nowak (80 pkt) z PSP Czchów

II miejsce – Magdalena Lis (75,5 pkt) z PSP Czchów

III miejsce – Maria Pawlik (75 pkt) z ZSiP Domosławice

IV miejsce – Patrycja Kołodziej (72 pkt) ZS Tworkowa

V miejsce Szymon Wiśniowski (68,5 pkt) ZS Tymowa


Punktacja Drużynowa:

PSP Czchów – 217,5 pkt

ZS Tworkowa – 198,5 pkt

ZSiP Domosławice – 198 pkt

GRATULUJEMY!