Ćwiczenia ewakuacyjne

W dniu 23.06.2016 r. przeprowadzono kolejne ćwiczenia ewakuacyjno-szkoleniowe w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej. W ćwiczeniach brały udział jednostki PSP w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z OSP z Olesna a także pracownicy techniczni ZOZ Dąbrowa Tarnowska.

Założenia ćwiczeń: na V-tym piętrze (strych) pracownicy Oddziału Chirurgii Ogólnej zlokalizowali dym/pożar. Zaginął jeden pacjent z którym utracono kontakt i prawdopodobnie jest właśnie na V piętrze (pacjenci zostali poinformowani, że są to ćwiczenia i nie ma konieczności ich ewakuacji).

Ok. godziny 10-tej klatkę schodową spowił gęsty dym i ogłoszono alarm. Pod budynki ZOZ podjechały wozy bojowe PSP oraz OSP. Po przyjęciu meldunku o lokalizacji pożaru od Andrzeja Dziedzica, strażacy rozpoczęli akcję ratowniczo-ewakuacyjną. Pożar został opanowany, odnaleziono zaginioną osobę z licznymi ranami, której zaraz po ewakuacji w bezpieczne miejsce udzielono pierwszej pomocy. Podczas ćwiczeń rozwinęło namiot ratowniczy, przygotowano stanowisko do dekontaminacji oraz uruchomiono hydranty zewnętrzne w celu sprawdzenia ich wydajności.

Takie ćwiczenia i ich sprawny przebieg pokazują jak ważna jest współpraca różnych służb ratowniczych. Organizatorem a także koordynatorem ćwiczeń ewakuacyjnych był Andrzej Dziedzic.