BEZPIECZNA PRACA W BUDOWNICTWIE

23.05.2018 r. po raz pierwszy redakcja "Promotora BHP" zorganizowała konferencję "Bezpieczna praca w budownictwie", skierowaną do wszystkich osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przy pracach budowlanych. Gospodarzem spotkania była Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Konferencja skierowana była do specjalistów ds. bhp, inżynierów budownictwa, kierowników placów budowy oraz wszystkich osób pracujących na budowach. Gości powitał JM Rektor WSZOP, prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele środowiska akademickiego oraz przedsiębiorstw z branży budowlanej. Pracownicy firm i instytucji, studenci, absolwenci i nauczyciele akademiccy WSZOP mieli okazję podyskutować o możliwościach poprawy pracy na budowach. Wydarzenie było też dobrą okazją do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych, ciekawych kontaktów biznesowych oraz pogłębienia wiedzy.

 

Redakcja "Promotora BHP" zaprosiła Andrzeja Dziedzica z Biura D-U BHP do udziału w tym wydarzeniu i wygłoszenia prelekcji pt.: Zabezpieczenie placu budowy – eksperyment rzeczoznawczy biegłego sądowego.